Spory i mediacje

Od lat reprezentujemy interesy Klientów w sprawach spornych, w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami wszystkich instancji, za każdym razem dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania problemu. Klienci angażują nas do spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a my osiągamy satysfakcjonujące dla naszych Klientów rezultaty w tym zakresie.

Poza kwestiami biznesowymi, pomagamy również naszym Klientom w decyzjach osobistych (prawo rodzinne i spadkowe) – w sprawach związanych z rozwodami, podziałem majątku czy też ustanowieniem spadku.

Jesteśmy zwolennikami polubownego załatwiania sporów, dlatego staramy się rozwiązywać konflikty na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugody lub postępowania polubownego. Wierzymy, że jest to najkorzystniejsza alternatywa dla sporów sądowych, mniej sformalizowana, oferująca oszczędność czasu i pieniędzy oraz lepiej odpowiadająca na różnorodność problemów i potrzeb stron. Jesteśmy przekonani, że strony najlepiej znają swoje potrzeby i jeśli te potrzeby zostaną szczerze określone, istnieje bardzo duża szansa na ugodowe załatwienie sporu.

Translate »