Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wspieramy naszych Klientów m.in. w następującym zakresie:

– przygotowywanie informacji i opinii prawnych,

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy

– doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji,

– sporządzanie i negocjowanie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz aneksów, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,

– zwolnienia grupowe i indywidualne,

– doradztwo prawne w zakresie praw związków zawodowych, rad zakładowych, europejskich rad zakładowych

– wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników), BHP,

– legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,

– ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,

– reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe,

– szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Translate »