Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozmaitych formach prawnych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności, spółki giełdowe) niemal we wszystkich branżach (usługi, handel, produkcja przemysłowa). Dlatego nasze doświadczenie i wiedza gwarantują dobra i kompleksową pomoc prawną. Pomagamy firmom, gdy stawiają pierwsze kroki na rynku (Prawo spółek), doradzamy, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego (przygotowanie umów, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych, rozwiązywanie konfliktów), pomagamy przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne, upadłość). Obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Oferując kompleksową pomoc, dbamy również o terminowe spłaty zobowiązań względem naszych Klientów poprzez działania windykacyjne na etapie przedsądowym (polubownym), jak i sądowym. Nasze doświadczenie w dochodzeniu trudnych wierzytelności od dłużników, pozwala naszym klientom zmniejszać straty w prowadzeniu działalności. Szczególną dziedziną naszej specjalizacji jest wsparcie prawne dla koncesjonariuszy licencji paliwowych wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wspomagamy płynność procedur uzyskania licencji, jak i utrzymywania jej ważności, odprowadzania opłat koncesyjnych oraz stale monitorujemy zmiany legislacyjne, z wyprzedzeniem przygotowując naszych klientów do nadchodzących zmian stanu prawnego.

Translate »