Księgowość

W zakresie kompleksowych usług prawno-podatkowych, Kancelaria Radcy Prawnego r.pr Mariusza Kurowskiego współpracuje ściśle z firmą Solid Partner Księgowość z siedzibą w Katowicach, świadczącą profesjonalne usługi księgowe i podatkowe. Taki model współpracy zapewnia pełną zgodność oferowanych usług z przepisami nie tylko prawa podatkowego, lecz także prawa spadkowego, cywilnego, gospodarczego.

Wykluczamy w ten sposób częste na rynku zjawisko, iż porada uwzględniająca w szerokim nawet zakresie aspekty prawne przynosi opłakane skutki podatkowe lub odwrotnie – perfekcyjnie zaplanowana struktura podatkowa okazuje się być wadliwa z prawnego punktu widzenia.

Oferta ta zapewnia także konkretne korzyści, gdyż istotnie ogranicza koszty i ryzyka wynikające z zaangażowania odrębnie funkcjonujących specjalistów, których współpraca niekoniecznie odbywać się musi w pełnej zgodności i symbiozie. Dla odróżnienia, nasza współpraca zapewnia brak tego rodzaju ryzyka oraz wyłącza koszty zbędnej komunikacji, powielania dokumentacji, wielokrotnych, równoległych spotkań itp.

W ramach takiego modelu współpracy oferujemy w szczególności:

– świadczenie bieżących usług księgowych z zawartym w umowie wsparciem prawnym w kwestiach wątpliwych, dla ograniczenia ryzyka zakwestionowania skuteczności podatkowej przyjętych rozwiązań,

– opiniowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych lub projektów umów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych z zagwarantowaniem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym,

– optymalizacja prawno-podatkowa transakcji majątkowych z uwzględnieniem przyszłej sukcesji w rodzinie oraz minimalizacji obciążeń w zakresie podatku od spadków i darowizn;

– sukcesja prawno-podatkowa funkcjonujących w chwili otwarcia spadku działalności gospodarczych;

– przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej, wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach,

– sporządzanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatek od czynności cywilnoprawnych,

– przeglądy prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (audyty prawno-podatkowe);

– zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (w tym sprawy o odszkodowania kierowane przeciwko administracji podatkowej),

– reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych.

Translate »