Spory i Mediacje

Od lat reprezentujemy interesy Klientów w sprawach spornych, w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami wszystkich
instancji, zakażdym razem dążąc do najkorzystniejszego 
rozwiązania problemu. Klienci angażują nas do spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a my osiągamy
satysfakcjonujące dla naszych Klientów rezultaty
w tym zakresie.

Poza kwestiami biznesowymi, pomagamy również naszym
 Klientom w decyzjach osobistych (prawo rodzinne i spadkowe) – w sprawach związanych z rozwodami, podziałem majątku czy
też ustanowieniem spadku.

Jesteśmy zwolennikami polubownego załatwiania sporów, dlatego staramy się rozwiązywać konflikty na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugody lub postępowania polubownego. Wierzymy, że jest to najkorzystniejsza alternatywa dla sporów sądowych, mniej sformalizowana, oferująca oszczędność czasu i pieniędzy oraz lepiej odpowiadająca na różnorodność problemów i potrzeb stron. Jesteśmy przekonani, że strony najlepiej znają swoje potrzeby i jeśli te potrzeby zostaną szczerze określone, istnieje bardzo duża szansa na ugodowe załatwienie sporu.