Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wspieramy naszych Klientów m.in. w następującym zakresie:

·      przygotowywanie informacji i opinii prawnych,

·      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy  – doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji,

·      sporządzanie i negocjowanie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz aneksów, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,

·      zwolnienia grupowe i indywidualne,

·      doradztwo prawne w zakresie praw związków zawodowych, rad zakładowych, europejskich rad zakładowych

·      wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników), BHP,

·      legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,

·      ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,

·      reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe,

 

 

·      szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.