Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wspieramy naszych Klientów m.in. w następującym zakresie:

  • przygotowywanie informacji i opinii prawnych,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy  – doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji,
  • sporządzanie i negocjowanie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz aneksów, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne,
  • doradztwo prawne w zakresie praw związków zawodowych, rad zakładowych, europejskich rad zakładowych
  • wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników), BHP,
  • legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
  • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,
  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe,
  • szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.