Planowanie spadkowe

  • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu,
  • wsparcie prawne w przypadku potrzeby uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • wybór optymalnej procedury (sądowej lub notarialnej) stwierdzenia nabycia spadku,
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku,
  • postępowania o dział spadku,
  • dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
  • kwestionowanie lub ochrona przed kwestionowaniem ważności testamentu,
  • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia lub obrona przed próbami pozbawienia praw do zachowku,
  • doradztwo w zakresie umów dotyczących spadku.